Historie obce

Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město.

Mezi památky obce patří kostel Nejsvětější trojice s věží v alpském stylu, jehož výstavba započala v červnu 1714 a byl vysvěcen v prosinci 1716.

Kontribučenská sýpka ze 17. století je zajímavá stavba, chráněná jako památka (stojí mezi domy čp. 105 a čp. 108). Byla postavena podle Josefinského nařízení pro ukládání či přechovávání zásob obilí při hladomoru.

Budova dnešního Obecního úřadu čp. 1 byla až do roku 1797 výnosným zájezdním hostincem, měla místnosti pro shromažďování občanů, šenkovní sklípek a stáje pro formanské koně.

Kamenný viadukt v Perninku  - Druhá nejvýše  položená železniční stanice v ČR a viadukt v Perninku je náročnou technickou stavbou, kterou naleznete na úseku železniční trati, která spojuje Karlovy Vary s Potůčky. ... Stavba celé trati byla zahájena v roce 1897 a dokočena v roce 1899.

V Perninku se narodili dr. Johann Alois Renner (1784-1854), duchovní, kanovník chrámu sv. Víta v Praze, pro chudé studenty z Perninku a Krušnohoří založil nadaci s roční platbou 3400 zlatých, Perninku odkázal svou knihovnu o 2000 svazcích. Josef Karl Teuffel, člen řádu piaristů, učitel, teolog. Dr. Johann Endt byl středoškolský profesor, vlastivědný badatel Perninku a autor monografie o Perninku (1932). V Perninku se v roce 1926 narodil Prof.Dr. Rudolf Kippenhahn, velmi uznávaný astronom a spisovatel. Profesor Kippenhahn přednášel na univerzitách a institutech v Německu. V Perninku prožili část svého dětství básník dr. Bruno Brehm (1892-1974) a pobýval zde velmi rád karlovarský malíř Milan Kraus (1927-2010).

Perninské obecní kino bylo otevřeno v červnu roku 1924. Od té doby funguje nepřetržitě a aktuálně promítá jednou týdně současnou filmovou tvorbu a bývá využíván i pro divadelní představení místního ochotnického spolku a jiné kulturní příležitosti.

Znak obce je stvrzen privilegiem Jáchyma Šlika, vydaném v roce 1562 jako obecní řád pro horní městečko Pernink. Rozdělený štít má vpravo červené, vlevo zlaté pole. Na spojnici obou ploch stojí stříbrná věž zvaná okrouhlice se stínkami, okny a otvorem pro dveře, které jsou zčásti zakryté šlikovským znakem (stříbrný klín špičkou vzhůru, rozdělující červené pole štítu na dvě části, na každé z nich je stříbrný prsten, zatímco na stříbrném klínu je červený prsten). Na červeném poli znaku jsou dvě dvojice hornického nářadí, horní tvoří mlátek a želízko pro důlní činnost, spodní tvoří špičák a hrábky s pěti zuby pro rýžování cínu. Po levé straně věže ve zlatém poli je vyobrazen medvěd, šplhající na věž.

 www.pernink.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky