Historie obce

Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik osadu zvanou Peringer na horní město.

Mezi památky obce patří kostel Nejsvětější trojice s věží v alpském stylu, jehož výstavba započala v červnu 1714 a byl vysvěcen v prosinci 1716.

Kontribučenská sýpka ze 17. století je zajímavá stavba, chráněná jako památka (stojí mezi domy čp. 105 a čp. 108). Byla postavena podle Josefinského nařízení pro ukládání či přechovávání zásob obilí při hladomoru.

Budova dnešního Obecního úřadu čp. 1 byla až do roku 1797 výnosným zájezdním hostincem, měla místnosti pro shromažďování občanů, šenkovní sklípek a stáje pro formanské koně.

Kamenný viadukt v Perninku  - Druhá nejvýše  položená železniční stanice v ČR a viadukt v Perninku je náročnou technickou stavbou, kterou naleznete na úseku železniční trati, která spojuje Karlovy Vary s Potůčky. ... Stavba celé trati byla zahájena v roce 1897 a dokočena v roce 1899.

V Perninku se narodili dr. Johann Alois Renner (1784-1854), duchovní, kanovník chrámu sv. Víta v Praze, pro chudé studenty z Perninku a Krušnohoří založil nadaci s roční platbou 3400 zlatých, Perninku odkázal svou knihovnu o 2000 svazcích. Josef Karl Teuffel, člen řádu piaristů, učitel, teolog. Dr. Johann Endt byl středoškolský profesor, vlastivědný badatel Perninku a autor monografie o Perninku (1932). V Perninku se v roce 1926 narodil Prof.Dr. Rudolf Kippenhahn, velmi uznávaný astronom a spisovatel. Profesor Kippenhahn přednášel na univerzitách a institutech v Německu. V Perninku prožili část svého dětství básník dr. Bruno Brehm (1892-1974) a pobýval zde velmi rád karlovarský malíř Milan Kraus (1927-2010).

Perninské obecní kino bylo otevřeno v červnu roku 1924. Od té doby funguje nepřetržitě a aktuálně promítá jednou týdně současnou filmovou tvorbu a bývá využíván i pro divadelní představení místního ochotnického spolku a jiné kulturní příležitosti.

Znak obce je stvrzen privilegiem Jáchyma Šlika, vydaném v roce 1562 jako obecní řád pro horní městečko Pernink. Rozdělený štít má vpravo červené, vlevo zlaté pole. Na spojnici obou ploch stojí stříbrná věž zvaná okrouhlice se stínkami, okny a otvorem pro dveře, které jsou zčásti zakryté šlikovským znakem (stříbrný klín špičkou vzhůru, rozdělující červené pole štítu na dvě části, na každé z nich je stříbrný prsten, zatímco na stříbrném klínu je červený prsten). Na červeném poli znaku jsou dvě dvojice hornického nářadí, horní tvoří mlátek a želízko pro důlní činnost, spodní tvoří špičák a hrábky s pěti zuby pro rýžování cínu. Po levé straně věže ve zlatém poli je vyobrazen medvěd, šplhající na věž.

 www.pernink.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!